SODELOVANJE LOVCEV LD MISLINJA OB OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE MISLINJA - 2014

V tem letu je občina Mislinja posvetila svoj občinski praznik gozdu. Slogan ob 18 obletnici ali polnoletnosti naše občine je GOZDOVI NAŠE BOGASTVO. V občini je v vseh teh letih postalo že tradicija, da so društva tista, ki ob tem prazniku pomagajo pri izvedbi programa ali sodelujejo pri pripravi samega praznika. V letošnjem letu pa smo lovci naše lovske družine Mislinja bili še posebej počaščeni – zaupali so nam pripravo odrske scene. Tako so se določeni člani potrudili in zelo kvalitetno pripravili sceno s prikazom gozda in življenja v njem, kar je prikazano na fotografijah. Tudi dekoracija je bila v stilu prikaza slogana GOZDOVI NAŠE BOGASTVO. V avli dvorane Lopan je naš član dekoriral vitrine s prikazom delovanja in uspešnosti naše lovske družine.
Tradicionalno kurjenje kope se nadaljuje še iz preteklih let, ko Mislinja še ni bila samostojna občina.
Tudi pri kurjenju kope po tradiciji društva prevzamejo dežurstvo in skrbijo, da se kopa pravilno kuha. Že nekaj let smo pri tem delu prisotni lovci LD Mislinje.
V času praznovanja občine Mislinja se je obnovila tudi šolska učna pot za osnovno šolo Mislinja. Za obnovo šolske učne poti je poskrbel uslužbenec ZGS enota Mislinja, pri izvedbi pa smo poleg ostalih aktivno sodelovali tudi lovci naše lovske družine. Hvala vsem članom naše LD, ki ste prispevali svoj delež pri izdelavi lovskih objektov, kateri bodo služili namenu šolske učne poti.
Kot tradicionalno vsako leto na dan občinske proslave ob prazniku občine Mislinja župan podeli občinska priznanja. Priznanja se podeljujejo najbolj prizadevnim in zaslužnim posameznikom in društvom. V tem letu je priznanje občine prejela tudi naša lovska družina za častitljivi jubilej 60 let obstoja. Priznanje je prejel tudi naš član Jože OGRIZ za aktivno delo v naši lovski družini in kot dolgoletni sodelujoči pri pripravi občinskega praznika. Tako mu ob prejemu tega priznanja čestitamo tudi mi lovski tovariši.
Tako gre zahvala tudi občini Mislinja za podeljeno priznanje; še naprej si bomo prizadevali, da bo ostal tak odnos tudi v prihodnje.


Jure SKOBIR


image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Nazaj na seznam novic