PRAZNOVANJE 80. LETNICE OTA SKOBIRJA - 07.09.2013

Kot je stalni običaj LD Mislinja in že dolgoletna tradicija, vodstvo s člani obeleži okrogle jubileje starejših članov, ki dočakajo najmanj 80 let življenja. Letošnje druženje je bilo namenjeno članu in dolgoletnemu funkcionarju Otu Skobirju, ki je 30. avgusta obrnil svoj 80. list življenja. V ta namen je vodstvo dne 07.09. 2013 organiziralo družinski piknik za vse člane LD in njihove partnerje. Vsemu temu pa je začimbo dodala še komisija za odlikovanja in priznanja pri LD Mislinja, saj je predlagala šest starejših najbolj zaslužnih članov za odlikovanje pri LZS, med njimi tudi slavljenca. Piknik se je pričel ob 18. uri s kulturnim programom z uvodno pesmijo v izvedbi lovskega pevskega zbora LD Škale. Zahvala gre predsedniku zbora Milanu Tepeju, da je prisluhnil mojemu povabilu in s tem razveselil vse prisotne, še posebej jubilanta Ota. Nadaljevanje je bilo namenjeno prejemnikom odlikovanj. Odlikovanja sta podelila starešina LD Hinko Ogriz in predsednik komisije LD Jože Ogriz.

Člani, ki so prejeli odlikovanja in utemeljitve:

image
Anton TURIČNIK se je rodil leta 1932, med lovske tovariše se je pridružil že leta 1951. V začetku je bil zelo aktiven. Na njegovem zemljišču je lovska družina z njegovo pomočjo urejala več krmnih njiv. Še danes se rad udeleži lovskih srečanj in prireditev.
Prejme ZNAK ZA LOVSKE ZASLUGE.


image
Mirko ŠTALEKER se je rodil leta 1944, med lovske tovariše se je pridružil leta 1968. Bil je aktiven v različnih organih družine, trenutno je predsednik disciplinske komisije in jo uspešno vodi. Zelo uspešen je na področju strelstva, kar dokazuje vitrina s pokali.
Prejme ZLATI ZNAK ZA LOVSKE ZASLUGE.


image
Vinko URBANCL se je rodil leta 1947, med lovske tovariše se je pridružil leta 1974. Od vsega začetka aktivno sodeluje v različnih organih družine, sedaj je član NO LD. Uspešen je na področju kinologije in se udeležuje vseh skupnih lovov kot vodja goničev.
Prejme ZLATI ZNAK ZA LOVSKE ZASLUGE.


image
Anton ŠERTL se je rodil leta 1932, med lovske tovariše se je pridružil leta 1959. Aktiven je od vsega začetka na vseh področjih v lovski družini ter dolgoletni funkcionar v različnih organih družine. Njegova največja zasluga pa je urejen lovski dom, za katerega še danes vzorno skrbi. Prejme RED ZA LOVSKE ZASLUGE II. STOPNJE.


image
Franc RIHTER se je rodil leta 1936, med lovske tovariše se je pridružil leta 1955. Je aktiven lovec s čuvajsko izobrazbo. Do upokojitve je bil zaposlen kot profesionalni lovec, bil je dolgoletni član izpitne komisije v LD in je strokovnjak na področju ocenjevanja trofej.
Prejme RED ZA LOVSKE ZASLUGE II. STOPNJE.


image
Oto SKOBIR se je rodil leta 1933, med lovske tovariše se je pridružil leta 1957. Od vsega začetka je bil aktiven v vodstvu lovske družine, ni bilo funkcije, ki je ne bi opravljal. Oto je eden ustanovnih članov KLZ, večkratni delegat na LZ Maribor in bazenski komisiji. Še danes je svetovalec in vzornik mlajšim lovcem. Je velik ljubitelj strelstva z odličnimi rezultati in še danes velik strokovnjak na področju gojitve divjadi.
Prejme RED ZA LOVSKE ZASLUGE I. STOPNJE.


Slavljenec se je v imenu vseh prejemnikov zahvalil za prejeta odlikovanja. Posebej je poudaril pomen poštenja, medsebojnega spoštovanja in zaupanja drug do drugega na kar se danes na žalost večkrat pozablja. Le z upoštevanjem teh vrednot bomo dosegali rezultate, ki si jih naša LD zasluži.

Škalski pevci so z lovsko pesmijo zaključili uradni del. Družabno dogajanje se je nadaljevalo pozno v noč.

Lahko rečemo, da je slavljenec v svoji dolgoletni lovski karieri kot mentor prenesel veliko praktičnih izkušenj in znanja na mlajše rodove. Kot dolgoletni član strelske ekipe ima velike zasluge pri osvojitvi pokalov na področju strelstva. Kot član gradbenih odborov pri izgradnji lovskih domov je prispeval več kot 1000 prostovoljnih delovnih ur. Bil je dolgoletni vodja revirja Šentvid, kjer je vseskozi gojil dobre odnose s kmeti, zato je med njimi še danes spoštovan. Odlikovan je bil z vsemi stopnjami, ki jih lahko prejme član LZS, razen plakete. Člani LD smo ponosni nanj in si želimo, da bi bil še vrsto let zdrav med nami.

Jure SKOBIR

image

image

image

image

image

image

image

Nazaj na seznam novic