LOVCI LD MISLINJA AKTIVNI V PROJEKTU OČISTIMO SLOVENIJO - 24.03.2012

Občina Mislinja je v sodelovanju z društvi, ki delujejo na njenem področju organizirala v okviru projekta »OČISTIMO SLOVENIJO 2012« akcijo čiščenja okolja na celotnem prostoru OBČINE MISLINJA. Akcija je potekala v soboto 24. marca 2012.

Te čistilne akcije se je udeležilo štirideset članov naše LD Mislinja, ki so pobirali odvržene smeti in ostalo nesnago na najbolj odročnih krajih občine, ki pa niso odročni za neosveščene, ki smeti in ostalo kramo puščajo na takšnih krajih, misleč, da nikogar ne motijo. Ne zavedajo pa se, da onesnažujejo in zastrupljajo naravo in njen ekosistem in s tem dolgoročno ogrožajo svoje zdravje in zdravje svojih bližnjih.

Lovci se še kako zavedamo, kaj pomeni čisto okolje, saj poleg gojitve in lova divjadi skrbimo za zdravo naravno okolje. Zaradi tega smo se lovci naše LD z očiščevalnimi akcijami intenzivneje pričeli ukvarjati nekako pred dvajsetimi leti, ko smo pričeli obveščati odgovorne institucije o odvrženih večjih kosovnih odpadkih v naravnem okolju našega lovišča. Ti odpadki so bili v glavnem odsluženi osebni avtomobili z pogonskimi agregati in vsemi tekočinami, ki so spadale zraven in so v takem stanju predstavljali pravo ekološko bombo v naravnem okolju. Člani LD smo se v tistih časih dogovorili s kmeti in ostalimi lastniki zemljišč, ki so nam s svojo mehanizacijo pomagali spraviti avtomobilsko pločevino do roba gozdnih cest, od koder jo je nato odstranilo komunalno podjetje Slovenj Gradec. Take in podobne akcije so potekale v naši LD vse do obdobja, ko so se pričele te in podobne akcije organizirati na nivoju občin in zadnje dve leti na nivoju države Slovenije.

Da zaradi takih in podobnih aktivnosti nismo bili v preteklosti omenjeni ali celo pohvaljeni s strani javnosti v občini, smo si verjetno krivi sami, ker nismo znali predstaviti poleg lova tudi svoje druge dejavnosti, ki so za širšo javnost bolj sprejemljive in razumne ko sam lov, ki ga del javnosti zavrača. Vemo (ali pa tudi ne), da nam 15. člen ETIČNEGA KODEKSA slovenskih lovcev v enem odstavku narekuje, da je lov ter uplenitev divjadi globok intimni odnos, ki zadeva samo divjad in lovca ter zato ne sodi v javnost. V nasprotju s tem se pa znamo pohvaliti v javnosti s kakšno dobro trofejo, prej kot pa z dobrimi deli, ki so morda vzrok dobre trofeje. Med ta dobra dela vsekakor sodi tudi čistilna akcija, ki neposredno prispeva k načelu trajnostne rabe narave.

Opažanja vseh udeležencev marčevske čistilne akcije so bila spodbudna, saj na področju našega lovišča, ki leži med Graško goro in obronki Pohorja, niso naleteli na neko večje nelegalno odlagališče odpadkov. Kar so počistili in odstranili iz narave je bilo več ali manj odvrženo ob gozdnih prometnicah in ob pohodnih poteh, pa tudi teh smeti je bilo manj kot leto pred tem. Zaradi tega lahko sklepamo, da so ljudje vedno bolj ekološko osveščeni. Vemo pa da izjeme so in bodo obstajale.

Ob koncu bi pohvalil OBČINO MIISLINJA in njene aktiviste, ki so poskrbeli za vreče, rokavice in malico ob kateri se je razvilo tudi kratko druženje udeležencev akcije, ki je še dodatno prispevalo tudi k čistejšim medčloveškim odnosom, ki so še kako pomembni v tem času.

Avgust KREBL


image
Prevzem vrečk, rokavic in malice na zbirnem mestu pred Lopanom. (foto: Drago Rutnik)


image
Še zadnji dogovori pred odhodom na teren. (foto: Drago Rutnik)


image
Zadnje priprave lovcev v revirju Črepič. (foto: Drago Rutnik)


image
Zaključek čistilne akcije v revirju Ponikva. (foto: Avgust Krebl)


image
Lovci s člani Zveze borcev ob nabranih odpadkih na Jerloški seči v revirju Razborca.
(foto: Roman Jeromel)


image
Zbrane vreče smeti v revirju Tolsti Vrh. (foto: Roman Jeromel)

Nazaj na seznam novic