2. ZBOR LOVCEV - 03.10.2010

Člani LD Mislinja so dne 03. 10. imeli 2. Zbor lovcev, na katerem so obravnavali potek izvrševanja letnih načrtov del in finančno stanje v LD ter realizacijo plana odstrela divjadi.
Izvršni odbor je prisotne seznanil z potekom vzdrževalnih del na Lovskem domu. Ugotovljeno je, da so planirana vzdrževalna dela končana skoraj v celoti. Na Lovskem domu smo pridobili novo ogrevanje v sejno sobo, ki je ne bodo koristili samo člani LD, ampak lahko tudi krajani Završ in širše.
Tudi finančno stanje LD je »zdravo«, saj LD nima dolgov in ima nekaj rezerve na računu.
Pri pregledu realizacije je letnega plana odstrela je gospodar opozoril na potrebo po večjem odstrelu vran, da se izognemo eventualnim odškodninskim zahtevkom, zaradi škode, ki jih lahko povzročajo vrane kmetom.
Lovci so tudi potrdili plan jesenskih skupnih lovov.
Po zboru lovcev je bilo izvedeno tradicionalno jesensko tekmovanje v streljanju na glinaste golobe in na bežečega zajca. Najboljšim strelcem so bili podeljeni pokali.

image

image

image

image

image

Nazaj na seznam novic